Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

پرل میل محفظه بسته 2قلو

پرمیل محفظه بسته دو قلو

این پرل میل از ساختار منظم برخوردار بوده و از قابلیت بالایی برخوردار می باشد. در صنایع تولیدی رنگ، مرکب های چوبی و انواع خمیرهای پلاستیک کارایی دارد.

این پرل میل در ابعاد استاندارد طراحی و ساخته شده، که در یک شیفت کاری قادر به تولید 2تن خمیر ویسکوزیت دلخواه می باشد.

ویژگی های پرل میل

1- ساخت قسمت های سیلندر متحرک و دوجداره از آلیاژ فولاد و استیل 316 ضد اسید استفاده می شود.

2- پمپ تزریق مواد از نوع دنده ای و سایزهای مختلف گیربکس دورمتغیر مجهز می باشد.

3- این نوع پرل میل از 1 تا 10 کیلو در این کارخانه ساخته می شود.

4- این پرل میل  در ایران استاندارد شده و قابلیت رقابلتباپرمیل های خارجی را دارد.

5- این دستگاه هر مخزنش 40 کیلو پرل و هر دو سیلندر هم زمان با هم کار می کنند.

6- این دستگاه می تواند جای دو دستگاه، دو نوع رنگ متفاوت تولید کند، و آمپر و ولتاژ کمتری مصرف نماید.

7-این دستگاه به علت بسته بودن محفظه سیلندر، پرت حلال کمتری دارد.

8- در این دستگاه هر سیلندر یک پمپ و گیربکس جدا از هم دارند.